Return policy

Alle aangekochte goederen kunnen, binnen 14 kalenderdagen na levering, worden geretourneerd, indien deze niet in gebruik genomen werden. Alle accessoires dienen toegevoegd te worden aan het retourpakket. De goederen dienen zich in de originele en onbeschadigde verpakking te bevinden.

In geval van ruil of annulatie (binnen 14 kalenderdagen na levering) ontvangt u een bevestiging per mail zodra het retourpakket bij ons is aangekomen. U ontvangt eveneens een mail wanneer de terugbetaling van het product en de door u betaalde verzendingskosten door ons gebeurd (binnen 7 dagen) op het door u gebruikte rekeningnummer (of ander rekeningnummer indien vermeld). Voor een nieuw product, gelieve een nieuwe bestelling te willen plaatsen. Gelieve een kopie van het factuur aan het pakket toe te voegen en ons dit, op eigen kosten, terug te bezorgen.

Garantie: Op al onze producten geldt een garantie tegen gebreken die het gevolg zijn van fabricage- of materiaalfouten. De garantie duurt 12 maanden, te rekenen vanaf de datum van het factuur (tenzij anders vermeld). Gebreken die veroorzaakt worden door ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik, vallen niet onder de garantie.

Bij ontvangst van een beschadigde levering: Indien u een product in beschadigde staat hebt ontvangen, gelieve ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen via 0468/22.04.76 en de beschadiging te beschrijven. We zullen u vragen om het artikel retour te zenden. U stuurt het beschadigde product, samen met een korte beschrijving van de beschadiging en eventueel een foto, voldoende gefrankeerd terug naar ons adres. De retourkosten zullen in dit geval door ons terugbetaald worden. Voeg daarom ook het rekeningnummer toe, zodat we de terugbetaling kunnen uitvoeren.

Bij ontvangst van een foutieve levering: Onze pakketten worden met de grootste zorg individueel behandeld, verpakt en verzonden. Hierdoor kan het helaas gebeuren dat er een fout wordt gemaakt. Gelieve in geval van foutieve levering telefonisch contact op te nemen met 0468/22.04.76 en we zullen u vragen om het artikel naar ons adres terug te sturen. De retourkosten worden in dit geval door ons terugbetaald. Voeg daarom ook uw rekeningnummer toe.